Ører på rett sted

Hvor virkelig er muligheten til å høre Guds stemme? Og dermed ledes til modning? Peter Halldorf tar sats i den pussige bibelfortellingen om Jeremia og rekabittene.

Landskapet bak blindgatene

Landskapet bak blindgatene

Finnes det en klassisk kristen tro?
Hva er kjernestoffet kirken livnærte seg på gjennom sine første 1000 år – før den sprakk opp i et Vest og et Øst?
På bestilling fra STREK blinker Peter Halldorf her ut det han mener er syv definerende kjennetegn ved den udelte kirkens tro.

Tynn er dødens hinne

Tynn er dødens hinne

Vår tids stumhet i møte med døden har også invadert våre kirker. Vår sorg begynner å ligne sorgen hos dem som ikke har noe håp, skriver Peter Halldorf i dette essayet for STREK.

Men, insisterer han, hinnen mellom de levende og de døde, mellom Guds jordiske og Guds himmelske menighet, er tynnere enn vi aner. Når vi i gudstjenesten feirer Jesus-hendelsen brister den.