Korsfestelse pågår

Korsfestelse pågår

Korset, Guds lidende kjærlighet, lar seg umulig fange i én dimensjon. I sin nye bok – Gåten Jesus. Én fortelling,mange stemmer – beveger Notto R. Thelle seg inn i korsmysteriet. Han stiller seg i brytningene, sammen med fortolkere fra Tyskland, El Salvadort og Japan, og spør: – Hvordan har man klart å løsrive Jesu død fra resten av hans liv?