Korsmerket flagg – flaggmerket kors

Korsmerket flagg – flaggmerket kors

I Norden etter reformasjonen var befolkningen å anse som objekt for et nasjonalt oppdragelsesprosjekt, med statskirken som guvernante.
I sitt portrett av den nordiske nasjonalreligiøsiteten presenterer den svenske forskeren Arne Rasmusson prosjektet slik:«Kirken ‘helliggjør’ befolkningen ved hjelp av statlig tvang. Staten oppdrar og kontrollerer befolkningen gjennom kirken.»