hvitveis-i-skogen

Jordnær evighet

FacebookTwitteremailVi skal ikke til himmelen. Det er himmelen som skal komme til oss. Slik snudde Erling Utnems bok opp ned på både nåtiden og endetiden for meg, skriver Erling Rimehaug i sitt andre essay om bøker som formet hans tro. Da jeg var i 12-årsalderen, var det en møteserie om endetiden på bedehuset. Mor syntes …

Vi skal ikke til himmelen. Det er himmelen som skal komme til oss. Slik snudde Erling Utnems bok opp ned på både nåtiden og endetiden for meg, skriver Erling Rimehaug i sitt andre essay om bøker som formet hans tro.

Da jeg var i 12-årsalderen, var det en møteserie om endetiden på bedehuset. Mor syntes ikke jeg burde gå dit, men jeg var fascinert av det predikanten fortalte. Den store trengsel, bortrykkelsen og tusenårsriket syntes jeg var spennende. Jeg ble ikke skremt, som man skulle tro. Jeg var overbevist om at jeg hørte til dem som ville bli hentet hjem, jeg hadde ikke den frykten for å bli latt tilbake som mange andre har fortalt om.  Derimot var jeg bekymret for kameratene mine, og prøvde å overtale dem til å komme over på min side.

Senere i livet fikk jeg likevel problemer med endetidsforkynnelsen. Hvorfor skulle vi arbeide for en bedre verden, dersom verden skal gå under? Hvorfor ta vare på skaperverket, når det likevel skal forgå? Er kristenlivets mål bare å sørge for å komme til himmelen når vi dør? Hvilken rolle spiller det da hvordan vi lever? Og hvordan kan vi vente med glede på Jesu komme når det skal skje så mye fælt når han kommer?

Snudde hele bildet

Som et friskt vårregn var det da jeg for tretti år siden leste Erling Utnems bok Visst skal jorden bli ny. Utnem (1920 – 2006) var en av de viktige personene på den moderat-konservative siden i norsk kristenliv. Han var biskop i Agder, hadde vært rektor ved praktisk-teologisk seminar på Menighetsfakultetet og lærer ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Han var også en av grunnleggerne av den evangeliske Lausanne-bevegelsen.

Utnems bok snudde opp ned på forestillingene mine om endetiden og ga meg en helt ny forventning om det som skal komme, en forventning som ga mening til tilværelsen.

Det kristne håpet er blitt avsporet til et håp om å komme til himmelen. Men det er ikke det vi leser i Bibelen, sier biskopen. Vi skal ikke til himmelen, men inn i Guds rike.

«Himmelen er utfallsporten for frelsen. Hele håpet er et håp om en himmelinvasjon på jorden, så det til slutt skal bli himmelske tilstander her. Det kristne håp er et håp om at Guds rike skal komme på jorden og gjøre alle ting nye», skriver han.

Les hele artikkelen i STREK nummer 2/2018. Vil du bestille et prøvenummer eller bli abonnent? Send en mail til strek@mediaconnect.no.