Illustrasjon: Kaia Dahle Nyhus

I lønnkammeret putrer pornoen

Aktive kirkefolk tas med overgrepsfilmer av barn. Prester bringes til taushet. Kristne foreldre finner voldsporno på 9-åringens mobil. Pornobølgen skvalper rundt, også i det kirkelige grunnvannet i Norge. Men her er tabuet kraftigere og tausheten mer trykkende.

Ti år etter at han «sto frem i media», på vei ut av en tvangsmessig bruk av porno, mottar Karl Johan Kjøde fortsatt porno-nød-rop fra norske kristne. I starten rant det inn mange pr. dag og pr. uke. I dag er henvendelsene nede i to–tre i måneden, sier Kjøde, generalsekretær i Laget, til STREK. Til sammen anslår han at 300–400 har tatt kontakt siden 2007.

Også andre som bryter tausheten, tiltrekker seg mange førstegangs-betroelser. Det gjelder eksempelvis bedehusmannen STREK omtaler senere i denne artikkelen, og de to svenske pastorene som har delt sine historier offentlig (se s. 16 og 28)

– De fleste har slitt lenge, sier Kjøde. – De snakker om at de er «møkk lei» av hva pornoen gjør med dem, og med nære relasjoner.

Historiene kan være hjerteskjærende, legger han til.

– Det er bestefar som sitter så fast i pornobruk at bestemor ber om separasjon fra et livslangt samliv, og barnebarna bryter all kontakt. Det er prester og andre kirkelig ansatte som føler de lever et utålelig dobbeltliv og mister frimodigheten.

Det er ektepar som får seksuallivet ødelagt, jenter som fortviler over kjærestens pornovaner, og 16-åringer som får uhyrlige sexscener brent inn på netthinna.

 

Tabu-brudd

I de fleste tilfellene får Kjøde høre: «Du er den første jeg sier det til. Dette har jeg aldri kunnet snakke med noen om.»

At nettporno i mange tilfeller er dokumentasjon av overgrep mot prostituerte og andre ofre for trafficking, vever norske kristnes bruk av pornografi inn i en global fornedringsindustri, påpeker han.

– Og så har jeg så fortvilet få jeg kan henvise dem til, legger Kjøde til. – Det er en stor mangel på troverdige samtale-partnere som bor noenlunde nær de som tar kontakt.

Det er heller ingen sjeldenhet at pastorer og prester har gjort porno til en vane, om en skal tro en kartlegging utført av Barna Group i USA. I 2015 spurte den kristne forskningsinstansen 770 pastorer og ungdomsledere om deres forhold til porno.

 

  • Over halvparten – 57 prosent – svarte at de hadde «kjempet med porno», enten tidligere i livet eller da de ble spurt.
  • Hver åttende ungdomspastor, og fem prosent av alle pastorene, beskriver seg som avhengige av porno. For disse er porno ikke lenger noe de konsumerer, men noe som konsumerer dem.
  • To tredeler av de 770 mente pornobruken slo negativt ut i tjenesten.
  • Nesten alle – 93 prosent – sa seg enige i at pornosurfing er «et økende problem for kirken».
  • 87 prosent opplevde vanen som skammelig.
  • 55 prosent sa de «levde i konstant frykt for å bli avslørt.»

 

Frykten er ikke ugrunnet: I samme undersøkelse oppgir fire av ti kristne respondenter at pastorer som bruker porno, bør få sparken eller bes om å si opp.

 

Ut i pornostrømmen

I Norge har 95 prosent av alle barn mellom 9 og 18 år egen smarttelefon, ifølge Medietilsynets kartlegging av barns medievaner i 2018. Ett søkeord, ett sesam sesam, så er de ute i den globale pornostrømmen, som sies å oppta en tredel av all kapasitet på verdensveven. Her styrer algoritmene dem, klikk for klikk, mot stadig grovere materiale. I USA-studien referert ovenfor, oppga hver fjerde av de spurte (som i dag er mellom 25 og 30 år gamle) at de begynte å se porno før de kom i puberteten.

Ifølge medievaneundersøkelsen fra i fjor har 42 prosent av norske unge mellom 13 og 18 år sett nettporno. Blant de 13 år gamle guttene bekrefter 31 prosent det samme. Sju av ti som har sett porno, oppgir at de aktivt oppsøkte den. Medietilsynet har satt en nedre grense på 13 år for hvem de spør om bruk av porno. Derfor ligger pornobruken blant barn fra 12 og nedover statistisk sett i mørke.

Norske trosopplærere opplever at tweens – barn i alderen 9 til 13 – blir lettet når de spørres om møtet med «sjokket i lomma».


Les hele artikkelen i STREK nummer 3/2019.
Vil du bestille et prøvenummer eller bli abonnent? Klikk her.