DEN PERFEKTE FIENDE

Når Norske lærebøker omtaler kirke og kristendom i middelalderen fortrenger «maktkirken» nesten alt annet: Den legger en klam hånd over sex, vitenskap, frihet og helse.

Det viser en kartlegging av sju norske lærebøker som tar for seg middelalderens historie i Norge og Europa (grovt regnet fra år 500 til år 1500). Funnene er oppsummert på de følgende sidene.

Ikke alt stoff er negativt ladet, bildet er ikke svart-hvitt. Flere bøker nevner kirkens omsorgsarbeid for fattige og syke, for eksempel.

Men kirkens bidrag til mye av det sekulære nordmenn i dag regner som selvsagte goder, utelates eller nedtones: Fremveksten av vitenskap og universiteter. Slutt på blodhevn og på slave- og trellehold. Overgangen fra en solidaritet begrenset til klansmedlemmer til en forestilling om alle menneskers likeverd; det siste utgjør et skarpt brudd med verdiene i førkristen gresk og romersk kultur.

Bøkene er utgitt i perioden 1976 til 2021. De har vært, eller utgjør, godkjent pensum i historie ved videregående skole og i samfunnsfag for 5. til 7. klasse i barneskolen. Dermed utgjør de viktige innslag i Norges kollektive hukommelse rundt kirke og kristendom.