KOM I HUG

KOM I HUG

SOMME TIDER har eg lett for å gløyme. Kanskje hadde eg hovudet ein annan stad då beskjeden kom. Eg blei kan hende distrahert av noko anna viktig eg måtte gjere. Eg gjekk mot frysaren for å ta opp eit brød og kom attende med to bøker og ein skrutrekkar. Mennesket lever ikkje berre av brød. …