GUD I BØKENE

GUD I BØKENE

I kjølvatnet av Bibelen, verdas mest selde og mest lesne bok, er det blitt skrive ei rekke bøker som går i samtale med dei kanoniserte tekstane. Somme av dei er såkalle apokryfe tekstar. Ein del av dei er spekulative, andre er – som Martin Luther også meinte – nyttige og gode å lese.