Reddet av engler

En stemme i rommet fortalte Anne Hilde Øigarden at hun skulle bli prest. Etter 30 års pliktoppfyllende prestetjeneste ble hun syk. Da kom englene henne til unnsetning.

Fremhevet innlegg

Publisert
Kategorisert som Aktuelt Merket

Det teknologiske himmelriket

I dette essayet skriver Dag Hareide om utfordringer ved kunstig intelligens og de teknologiske gigantenes makt. Vi trenger lange tanker om menneskesyn og moral i møtet med teknomaktene, mener han.

GUD I SAMTIDSLITTERATUREN

Ulla Svalheim, forfatter av Til troende - roman

Bibelsk tankegods set eit stadig tydelegare preg på den norske skjønnlitteraturen.

Publisert
Kategorisert som Aktuelt