Håp på ferde

Klimakrise, flom og krig: Er det fortsatt liv i håpet, i kristen forstand? Og er det noen særlig realisme i sånt? Eller er Kristus-håpet det mest realistiske, fordi det virkelig tar mulighetene i nåtiden på alvor? I STREKs adventsnummer smaker vi på den kommende verdens liv.

LES MER
STREK nr 5/2014 UTE NÅ:
Anne Mandt
Anne Mandt
Ylva Eggehorn
Ylva Eggehorn
Notto Thelle
Notto Thelle
SE ALLE